امــروز: یکشنبــه 9 آذر 99
کاربــران آنلاین: 94
سامانه آموزش مجازی | برنامــه های غیر حضــوری

(2890اصول جراحی فلپ
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
قبولی % 93
1399/07/10
اعتبار تا 10 ماه آینده

(3154تریاژ ، مراقبت و احیاء بیماران مبتلا به کروناویروس
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
قبولی % 69
1399/07/10
اعتبار تا 2 ماه آینده

(3159ساختمان و فیزیولوژی و اپیدمیولوژی بیماریCovid 19
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
قبولی % 74
1399/07/10
اعتبار تا 2 ماه آینده

(3163راه های انتقال و علایم بالینی بیماری COVID 19
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
قبولی % 76
1399/07/10
اعتبار تا 2 ماه آینده

(3165مراقبت از راه هوایی در بیماران کرونا، تظاهرات خونی، مراقبت از بیماران در بارداری و دیابت
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
قبولی % 73
1399/07/10
اعتبار تا 2 ماه آینده

(3145اثربخشي درمان مبتني بر ذهن آگاهي بر پيشگيري از عود اعتياد: مرور سيستماتيک و فراتحليل
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
قبولی % 85
1399/03/12
اعتبار تا 2 سال آینده

(3153کاربرد نانوتکنولوژی در درمان سرطان
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
قبولی % 90
1399/03/12
اعتبار تا 2 سال آینده

(3018پلاسمای غنی از پلاکت (PRP ) و سایر محصولات پلاکتی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
قبولی % 83
1398/12/15
اعتبار تا 2 سال آینده