امــروز: سه شنبــه 11 آذر 99
کاربــران آنلاین: 1059
سامانه آموزش مجازی | برنامــه های غیر حضــوری

(2844پرفشاری خون (هیپرتانسیون)، خودمراقبتی و سبک زندگی سالم، چاقی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
قبولی % 37
1398/09/20
اعتبار تا 1 سال آینده

(2773تشخیص علت آنمی، ناشی از مغز استخوان یا خون محیطی؟
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
قبولی % 23
1397/12/21
اعتبار تا 3 ماه آینده