امــروز: دوشنبــه 27 اردیبهشت 00
کاربــران آنلاین: 331
مـنوی اصــلی
نماد اعتماد الکترونیک
سامانه آموزش مجازی | برنامــه های غیر حضــوری

(3144دارو درمانی بیماری نقرس
دانشگاه علوم پزشکی همدان
قبولی % 69
1400/01/21
اعتبار تا 4 ماه آینده

(3464مزاج شناسی در طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
قبولی % 88
1400/01/21
اعتبار تا 4 ماه آینده

(3465آشنایی با ارکان در طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
قبولی % 84
1400/01/21
اعتبار تا 4 ماه آینده

(3025بررسی داروهای جدید مورد تائید FDA
دانشگاه علوم پزشکی همدان
قبولی % 93
1398/12/20
اعتبار تا 1 سال آینده

(3027سردرد در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
قبولی % 94
1398/12/15
اعتبار تا 1 سال آینده

(3053تصویر برداری دیجیتال در دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
قبولی % 89
1398/12/15
اعتبار تا 1 سال آینده

(2992آشنایی با طب سنتی ایرانی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
قبولی % 85
1398/10/10
اعتبار تا 1 سال آینده

(2994دارو درمانی پوکی استخوان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
قبولی % 92
1398/09/20
اعتبار تا 1 سال آینده

(2995مواد محافظ ضد میکروبی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
قبولی % 91
1398/08/10
اعتبار تا 1 سال آینده

(2835آشنایی با سمیولوژی اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی همدان
قبولی % 68
1398/04/10
اعتبار تا 1 سال آینده

(2784اصول تصویر برداری ایمپلنت دندانی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
قبولی % 88
1397/10/25
اعتبار تا 8 ماه آینده

(2686دارو درمانی اختلالات افسردگی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
قبولی % 89
1397/07/15
اعتبار تا 4 ماه آینده

(2687نحوه صدور گواهی فوت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
قبولی % 91
1397/07/15
اعتبار تا 4 ماه آینده

(2694مشکلات تنفسی نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
قبولی % 92
1397/07/15
اعتبار تا 4 ماه آینده

(2695تب و تشنج در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
قبولی % 93
1397/07/15
اعتبار تا 4 ماه آینده