امــروز: پنجشنبــه 23 اردیبهشت 00
کاربــران آنلاین: 461
مـنوی اصــلی
نماد اعتماد الکترونیک
سامانه آموزش مجازی | برنامــه های غیر حضــوری

(3318پاروتیت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 85
1399/12/02
اعتبار تا 3 ماه آینده

(3414نارسائی قلبی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 93
1399/12/02
اعتبار تا 3 ماه آینده

(3448 ديابت نوع دو
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 80
1399/12/02
اعتبار تا 3 ماه آینده

(3452آریتمی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 93
1399/11/12
اعتبار تا 2 ماه آینده

(3431 تحریک تخمک گذاری
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 84
1399/11/08
اعتبار تا 2 ماه آینده

(3433کوید 19 (1) کلیات تشخیص ودرمان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 88
1399/11/08
اعتبار تا 15 روز آینده

(3434کوید 19 (2) مراقبت ودارو درمانی بیماران بستری شده
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 88
1399/11/08
اعتبار تا 15 روز آینده

(3438مراقبت های پرستاری در آنژین صدری(ACS1)
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 93
1399/11/08
اعتبار تا 2 ماه آینده

(3439مراقبت های پرستاری در انفاکتوس میوکارد(ACS2)
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 92
1399/11/08
اعتبار تا 2 ماه آینده

(3442دیابت و حاملگی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 85
1399/11/08
اعتبار تا 2 ماه آینده

(3443 پاي ديابتي
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 88
1399/11/08
اعتبار تا 2 ماه آینده

(2592تفسیر گازهای خونی شریانی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 83
1399/09/08
اعتبار تا 15 روز آینده

(3303مننژیت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 89
1399/09/08
اعتبار تا 15 روز آینده

(3304آنتي بيوتيك
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 93
1399/09/08
اعتبار تا 15 روز آینده

(3307گاستروانتریت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 93
1399/09/08
اعتبار تا 15 روز آینده

(3308اندوکاردیت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 93
1399/09/08
اعتبار تا 15 روز آینده

(3309توکسو پلاسموز
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
قبولی % 94
1399/09/08
اعتبار تا 15 روز آینده