امــروز: یکشنبــه 5 بهمن 99
کاربــران آنلاین: 934
مـنوی اصــلی
نماد اعتماد الکترونیک
سامانه آموزش مجازی | برنامــه های غیر حضــوری

(3428ختنه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
قبولی % 75
1399/10/03
اعتبار تا 5 ماه آینده

(3380مسمومیت با مواد محرک و روانگردان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
قبولی % 85
1399/09/10
اعتبار تا 4 ماه آینده

(3269مسمومیت با استامینوفن ( ارزیابی و مدیریت بیمار )
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
قبولی % 84
1399/07/23
اعتبار تا 8 ماه آینده

(3031مسمومیت با مونو اکسیدکربن
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
قبولی % 87
1399/03/31
اعتبار تا 2 سال آینده

(3171تریاژدر اورژانس
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
قبولی % 83
1399/03/31
اعتبار تا 2 سال آینده

(2248استفاده ایمن از مواد حاجب در رادیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
قبولی % 75
1398/02/20
اعتبار تا 1 سال آینده

(2692پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت ویژه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
قبولی % 85
1397/10/01
اعتبار تا 11 ماه آینده