امــروز: شنبــه 29 خرداد 00
کاربــران آنلاین: 3739
مـنوی اصــلی
نماد اعتماد الکترونیک
سامانه آموزش مجازی | برنامــه های غیر حضــوری

(3524مدیریت و کنترل هپاتیت C برای حذف و ریشه‌کنی آن تا سال 1410
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 0
1400/04/01
اعتبار تا 6 ماه آینده

(3549دارودرمانی عفونت‌های رایج پوستی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 0
1400/04/01
اعتبار تا 6 ماه آینده

(3550دارودرمانی بیماری اندومتریوزیس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 0
1400/04/01
اعتبار تا 6 ماه آینده

(3423آشنایی با فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 82
1399/12/26
اعتبار تا 2 ماه آینده

(3412کاربرد طب فشاری در کنترل برخی از علائم و بیماری‌ها
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 73
1399/12/02
اعتبار تا 2 ماه آینده

(3388دارودرمانی اوتیت اکسترنال و مدیا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 92
1399/09/22
اعتبار تا 5 ماه آینده

(3389دارودرمانی فارنژیت و رینوسینوزیت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 87
1399/09/22
اعتبار تا 5 ماه آینده

(3288تعاریف اولیه و سیکل پاسخ جنسی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 64
1399/08/03
اعتبار تا 4 ماه آینده

(3289اختلالات عملکرد جنسی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 57
1399/08/03
اعتبار تا 4 ماه آینده

(3290آشنایی با داروهای ضد لخته
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 69
1399/08/03
اعتبار تا 4 ماه آینده

(3291رضایت و برائت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 69
1399/08/03
اعتبار تا 4 ماه آینده

(3284DENTAL IMPLANT COMPLICATIONS
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 91
1399/05/20
اعتبار تا 2 سال آینده

(3252نحوه‌ی برخورد با سرمازدگی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 91
1399/05/15
اعتبار تا 2 سال آینده

(3253نحوه‌ی برخورد با گرمازدگی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 88
1399/05/15
اعتبار تا 2 سال آینده

(3254نحوه‌ی برخورد با هایپرتنشن در اورژانس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 88
1399/05/15
اعتبار تا 2 سال آینده

(3187مدیریت بیماران با آسیب تروماتیک با تاکید بر آسیب تروماتیک مغزی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 81
1399/04/25
اعتبار تا 2 سال آینده

(3129آموزش حرکات ورزشی طب چینی در اختلالات اسکلتی- عضلانی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 83
1399/04/25
اعتبار تا 2 سال آینده

(3130حفاظت پالپ و درمان پالپ زنده
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 79
1399/03/28
اعتبار تا 1 سال آینده

(3131آشنایی با سمان‌ها و کاربردهای متعدد آن‌ها در دندانپزشکی به ویژه سمان‌های لوتینگ
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 79
1399/03/28
اعتبار تا 1 سال آینده

(3181اصول اسکراب جراحی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 42
1399/03/28
اعتبار تا 1 سال آینده

(3022تست الکتروفیزیولوژی ERG در اپتومتری
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 78
1399/01/30
اعتبار تا 1 سال آینده

(3024آشنایی با تست میدان بینایی و نحوه‌ی انجام پریمتری
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 89
1398/11/15
اعتبار تا 1 سال آینده

(3021کاربردهای بالینی لیزر دیود در دندانپزشکی - پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 92
1398/11/11
اعتبار تا 1 سال آینده

(2964آشنایی با داروهای کاهنده‌ی فشارخون
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 55
1398/09/15
اعتبار تا 1 سال آینده

(2963بیماری‌های شایع اندام فوقانی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 87
1398/09/10
اعتبار تا 1 سال آینده

(2962مدیریت آسم در بالغین و کودکان بزرگتر از 5 سال
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 68
1398/08/10
اعتبار تا 1 سال آینده

(2751آشنایی با کاربرد های پزشکی هسته ای در بیماری های ادراری تناسلی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 74
1398/06/01
اعتبار تا 1 سال آینده

(2752آشنایی با کاربرد های پزشکی هسته ای در بیماری های ریوی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 75
1398/06/01
اعتبار تا 1 سال آینده

(2753آشنایی با کاربرد های پزشکی هسته ای در بیماری های استخوان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 67
1398/06/01
اعتبار تا 1 سال آینده

(2754آشنایی با کاربرد های پزشکی هسته ای در بیماری های تیروئید
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 69
1398/06/01
اعتبار تا 1 سال آینده

(2821کاربرد های بالینی لیزر در دندانپزشکی - مقدماتی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 91
1398/05/01
اعتبار تا 1 سال آینده

(2822آشنایی با انومالی های بافت نرم دخیل در طرح درمان پروتز
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 76
1398/04/25
اعتبار تا 1 سال آینده

(2823جراحی های پیش از پروتز - مقدماتی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 82
1398/04/25
اعتبار تا 1 سال آینده

(2824جراحی های پیش از پروتز - پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 79
1398/04/25
اعتبار تا 1 سال آینده

(2820خونریزی غیر طبیعی رحم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 55
1398/04/25
اعتبار تا 1 سال آینده

(2757مدلاین پلاس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 63
1398/04/25
اعتبار تا 1 سال آینده

(2755برخورد با برادی کاردی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 91
1397/12/15
اعتبار تا 8 ماه آینده

(2756برخورد با تاکی کاردی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 89
1397/12/15
اعتبار تا 8 ماه آینده

(2758آسیب های تروماتیک ستون فقرات
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 89
1397/12/01
اعتبار تا 8 ماه آینده

(2759رویکرد بیمار با کمر درد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 90
1397/12/01
اعتبار تا 8 ماه آینده

(2700تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع مری
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 86
1397/09/24
اعتبار تا 5 ماه آینده

(2701تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع کولون ترانزیت تایم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 90
1397/09/24
اعتبار تا 5 ماه آینده

(2702تکنیک و تفسیر رادیوگرافی قفسه صدری کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 87
1397/09/24
اعتبار تا 5 ماه آینده

(2703تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع VCUG کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 87
1397/09/24
اعتبار تا 5 ماه آینده

(2704تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع کنتراست انمای کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 90
1397/09/24
اعتبار تا 5 ماه آینده

(2705تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع اوروگرافی ترشحی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 89
1397/09/24
اعتبار تا 5 ماه آینده

(2706تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع دفکوگرافی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 86
1397/09/24
اعتبار تا 5 ماه آینده

(2707تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شکمی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 87
1397/09/24
اعتبار تا 5 ماه آینده

(2708تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع گوارشی فوقانی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 91
1397/09/24
اعتبار تا 5 ماه آینده

(2621فاکتور های تاثیر گذار بر موفقیت ترمیم های کلاس 2 کامپوزیت - قسمت اول
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 88
1397/05/01
اعتبار تا 1 ماه آینده

(2622فاکتور های تاثیر گذار بر موفقیت ترمیم های کلاس 2 کامپوزیت - قسمت دوم
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 91
1397/05/01
اعتبار تا 1 ماه آینده

(2624آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PubMed
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 87
1397/05/01
اعتبار تا 1 ماه آینده

(2623خونریزی گوارشی فوق حاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قبولی % 89
1397/03/30
اعتبار تا پایان یافته