امــروز: سه شنبــه 7 بهمن 99
کاربــران آنلاین: 731
سامانه آموزش مجازی | برنامــه های غیر حضــوری

(3296دیابت نوع یک در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 80
1399/10/15
اعتبار تا 5 ماه آینده

(3379برخورد بالینی درطب رایج وطب سنتی ایران برای بزرگی خوش خیم پروستات
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 88
1399/10/15
اعتبار تا 5 ماه آینده

(3384برخورد بالینی در طب رایج و طب سنتی ایران در اختلالات جنسی (اختلال نعوظ و زود انزالی)
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 77
1399/10/15
اعتبار تا 5 ماه آینده

(2977 جراحی برای بیماران دیابتی 2
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 100
1399/06/10
اعتبار تا 2 سال آینده

(2978 جراحی برای بیماران دیابتی 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 92
1399/06/10
اعتبار تا 2 سال آینده

(3061مدیریت راه هوائی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 92
1399/06/10
اعتبار تا 2 سال آینده

(3067سوختگی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 77
1399/06/10
اعتبار تا 2 سال آینده

(3230آموزش بیماری های انعقادی 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 89
1399/06/10
اعتبار تا 2 سال آینده

(3294توانبخشی قلبی 1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 91
1399/06/10
اعتبار تا 2 سال آینده

(3125غمزدرمانی در طب سنتی ایران1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 61
1399/03/25
اعتبار تا 2 سال آینده

(3126غمزدرمانی در طب سنتی ایران2
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 68
1399/03/25
اعتبار تا 2 سال آینده

(3050ارزیابی ومدیریت اولیه تروما(فصل اول ATLS)
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 87
1399/01/27
اعتبار تا 2 سال آینده

(3062شوک
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 89
1399/01/27
اعتبار تا 2 سال آینده

(3063ترومای قفسه سینه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 91
1399/01/27
اعتبار تا 2 سال آینده

(3064ترومای ستون فقرات
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 93
1399/01/27
اعتبار تا 2 سال آینده

(3065ترومای سر
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 92
1399/01/27
اعتبار تا 2 سال آینده

(3066ترومای استخوان و عضلات
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 91
1399/01/25
اعتبار تا 2 سال آینده

(3068ترومای اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 92
1399/01/25
اعتبار تا 2 سال آینده

(3070تروما در حاملگی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 94
1399/01/25
اعتبار تا 2 سال آینده

(2979تریاژدر تروما
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 92
1398/10/01
اعتبار تا 1 سال آینده

(3002مقدمات آنژیوگرافی و مداخله در قلب کودکان، ورود به قلب از زیر بغل و کشاله ران
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 95
1398/10/01
اعتبار تا 1 سال آینده

(3003آنژیوگرافی و مداخله در قلب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 95
1398/10/01
اعتبار تا 1 سال آینده

(3004 درمان بیماریهای قلبی کودکان با روش آنژیوگرافی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 94
1398/10/01
اعتبار تا 1 سال آینده

(3006آموزش تکنیکهای پایه جراحی (مدیریت خویشتن)
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 93
1398/10/01
اعتبار تا 1 سال آینده

(2902جراحی بیماریهای فانکشنال مغزدر کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 90
1398/10/01
اعتبار تا 1 سال آینده

(2903صدمات طناب نخاعی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 94
1398/09/25
اعتبار تا 1 سال آینده

(2907دیجنریشن دیسک مهره ای و علل آن
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 83
1398/09/25
اعتبار تا 1 سال آینده

(2901تومورهای مغزی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 92
1398/09/25
اعتبار تا 1 سال آینده

(2931اداره مصدومان ترومایی با شکستگی لگن
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 92
1398/09/02
اعتبار تا 1 سال آینده

(2937کنترل درد در مصدومان ترومایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 96
1398/09/02
اعتبار تا 1 سال آینده

(2840جراحی تشنج
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 93
1398/09/02
اعتبار تا 1 سال آینده

(2898خونریزی ساب آراکنویید
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 88
1398/09/02
اعتبار تا 1 سال آینده

(2899هیدروسفالی در کودکان(علایم کلینیکی-تشخیص ودرمان)
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 94
1398/09/02
اعتبار تا 1 سال آینده

(2900ترومای مغزی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 93
1398/09/02
اعتبار تا 1 سال آینده

(2729کمخونی میکروسیتیک بخش اول ( رهیافت تشخیصی درکمخونی کودکان)
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 88
1398/06/10
اعتبار تا 1 سال آینده

(2730کمخونی نرموسیتیک وماکروسیتیک بخش دوم (رهیافت تشخیصی درکمخونی کودکان)
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 89
1398/06/10
اعتبار تا 1 سال آینده

(2690رویکرد تشخیصی در شیرخواران هیپتون(floppy infant)
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 93
1398/03/10
اعتبار تا 1 سال آینده

(2688خطرات روشهای رادیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 94
1398/03/10
اعتبار تا 1 سال آینده

(2689مودالیته های تصویر برداری در بررسی بیماریهای قلبی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 94
1398/02/01
اعتبار تا 1 سال آینده

(2691کاربردهای با لینی نوار عصب و عضله
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 90
1398/02/01
اعتبار تا 1 سال آینده

(2728توراکوتومی اورژانس
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 94
1397/11/01
اعتبار تا 11 ماه آینده

(2593آموزش به بیمار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 94
1397/02/31
اعتبار تا 3 ماه آینده

(2529شوك ( پايه مقدماتي )
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
قبولی % 91
1397/01/25
اعتبار تا 2 ماه آینده