امــروز: چهارشنبــه 2 تیر 00
کاربــران آنلاین: 1129
سامانه آموزش مجازی | برنامــه های غیر حضــوری

(2600معاينه،تشخيص و طرح درمان دهان و ديگر ساختمان هاي وابسته در كودكان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
قبولی % 88
1399/12/02
اعتبار تا 2 ماه آینده

(2904درمان های پالپ دندان های دائمی نابالغ
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
قبولی % 85
1399/12/02
اعتبار تا 2 ماه آینده

(2905آموزش مقدماتی حفاظت در برابر منابع پرتوزا در بیمارستان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
قبولی % 83
1399/12/02
اعتبار تا 2 ماه آینده

(2906رژیم غذایی و پیشگیری از پوسیدگی دندانی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
قبولی % 85
1399/12/02
اعتبار تا 2 ماه آینده

(3028سرطان و مراقبت دهانی بیماران سرطانی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
قبولی % 88
1399/12/02
اعتبار تا 2 ماه آینده

(3206فتومتر و اسپکتروفتومتر
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
قبولی % 85
1399/12/02
اعتبار تا 2 ماه آینده

(3300تکنيک الايزا
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
قبولی % 86
1399/12/02
اعتبار تا 2 ماه آینده

(2605طرح درمان ایمپلنت با توجه به تعداد ایمپلنت ها و محل جایگزاری
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
قبولی % 93
1398/03/04
اعتبار تا 11 ماه آینده

(2602جراحی استاندارد ایمپلنت های دندانی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
قبولی % 93
1398/01/20
اعتبار تا 9 ماه آینده

(2603طراحی پرایمر و PCR
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
قبولی % 70
1398/01/20
اعتبار تا 9 ماه آینده

(2604توده های گردنی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
قبولی % 93
1398/01/20
اعتبار تا 9 ماه آینده