امــروز: جمعــه 3 بهمن 99
کاربــران آنلاین: 588
سامانه آموزش مجازی | برنامــه های غیر حضــوری

(2877سندرمهای سالمندی (آسیب پذیری -سقوط )
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
قبولی % 86
1398/10/01
اعتبار تا 1 سال آینده

(2538اورژانس های سرطان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
قبولی % 89
1397/05/01
اعتبار تا 6 ماه آینده

(2543اصلاح وضعیت درباداری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
قبولی % 90
1397/05/01
اعتبار تا 6 ماه آینده

(2545نقش پوزیشن دراختلالات لیبروزایمان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
قبولی % 92
1397/05/01
اعتبار تا 6 ماه آینده

(2546تکنیکهای تنفسی درزایمان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
قبولی % 92
1397/05/01
اعتبار تا 6 ماه آینده

(2547سلامت جنسی درباروری بیماران سرطانی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
قبولی % 93
1397/05/01
اعتبار تا 6 ماه آینده