امــروز: دوشنبــه 20 اردیبهشت 00
کاربــران آنلاین: 597
سامانه آموزش مجازی | برنامــه های غیر حضــوری

(3017بیماری پرفشاری خون در کودکان و نوجوانان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
قبولی % 86
1399/01/25
اعتبار تا 1 سال آینده

(2775تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
قبولی % 90
1398/05/20
اعتبار تا 3 ماه آینده