امــروز: یکشنبــه 3 مرداد 00
کاربــران آنلاین: 794
صفـحات عمـومی | تغییر آدرس اداره آموزش مداوم بجنورد
آدرس اداره آموزش مداوم دانشگاه از بلوار دولت به خیابان شهریار بعداز بیمارستان امام علی(ع) جنب سالن ورزشی ولایت واقع در دانشکده دندانپزشکی تغییر کرده است