امــروز: پنجشنبــه 2 بهمن 99
کاربــران آنلاین: 467
صفـحات عمـومی | داخلي
همکاران محترمی که جهت دریافت گواهی نهایی دوره های آموزشی مراجعه می نمایند لازم است مدارک زیر را به همراه داشته باشند:

1-نامه نظام پزشکی
2- کپی کارت نظام پزشکی
3- کپی مدرک تحصیلی یا نامه طرح یا نامه ضریب K

**قابل ذکر است  گواهی نهایی دوره های آموزشی فقط برای همکارانی صادر خواهد شد که در سایت آموزش مداوم قبلاً ثبت نام کرده باشند.