امــروز: شنبــه 27 دی 99
کاربــران آنلاین: 663
صفـحات عمـومی | داخلي

قابل توجه مشمولین گرامی:

به منظور ارائه بازخورد به مرکز مجری و مدرسین محترم و با هدف بهبود مستمر عملكرد مرکز آموزش مداوم، تکمیل پرسشنامه ارزشیابی مشمولین و مدرسین الزامی می باشد  لذا تا 72 ساعت بعد از اجرای هر برنامه به مشمولین فرصت داده می شود که فرم های ارزشیابی را در سایت آموزش مداوم پر نمایند.

 

راهنمای ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم

 

ابتدا با نام کاربری و رمز عبور وارد سایت آموزش مداوم می شوید.بعد از اینکه صفحه به اسم شما باز شد دروسط صفحه برروی قسمت ارزشیابی الکترونیک برنامه ها وسخنرانان برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی کلیک می کنید تا لیست برنامه های ثبت نام شده شما ظاهر شود.سمت چپ هر برنامه دو آدمک وجود دارد. آدمک آبی برای ارزشیابی برنامه و آدمک زرد برای ارزشیابی مدرسین می باشد.بر روی هر کدام از آنها کلیک کرده و سوالات مربوطه را پاسخ دهید.شایان ذکر است ظرف 72 ساعت بعد از اجرای برنامه فرصت دارید تا فرم های ارزشیابی را پر نمائید.در ضمن صدور گواهی در هر برنامه منوط به پاسخگویی به فرم های مذکور می باشد.

مشمولین گرامی به منظور ارائه بازخورد به مرکز مجری و مدرسین محترم و با هدف بهبود مستمر عملكرد آموزشي تکمیل پرسشنامه ارزشیابی شیوه ارائه محتوا و فعالیت های آموزشی مدرسین و پرسشنامه ارزیابی برنامه های آموزش مداوم روی سامانه آموزش مداوم الزامی می باشد و صدور گواهی بازآموزی در هر دوره منوط به تکمیل این دو پرسشنامه می باشد.