امــروز: چهارشنبــه 2 تیر 00
کاربــران آنلاین: 1187
صفـحات عمـومی | عدم امکان افزایش ظرفیت برنامه پس از صدور مجوز
با توجه به بلوك شدن  امكان افزايش ظرفيت برنامه توسط اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي ، پس از صدور مجوز برنامه امكان تغيير در ظرفيت برنامه وجود ندارد لذا  از برگزار كنندگان محترم برنامه هاي آموزش مداوم در خواست مي گردد هنگام ارسال درخواست الكترونيك برنامه هاي آموزش مداوم در تعيين ظرفيت برنامه دقت فرمايند .ضمنا از مشمولين محترم جامعه پزشكي و پيراپزشكي نيز درخواست مي گردد بدون ثبت نام اينترنتي در برنامه هاي آموزش مداوم شركت نكنند.در غير اينصورت مركز آموزش مداوم در قبال صدور گواهي باز آموزي   هيچگونه مسئوليتي نداشته و پاسخگوي  كسانيكه بدون ثبت نام اينترنتي در برنامه شركت نمايند نخواهد بود.