امــروز: یکشنبــه 4 مهر 00
کاربــران آنلاین: 1166
مـنوی اصــلی
نماد اعتماد الکترونیک
صفـحات عمـومی | ثبت حضور در برنامه های بیش از یک روزبه استحضار مشمولین محترم می‌رساند ثبت حضور در برنامه‌های بیش از

یک‌روز
الزاما می‌بایست به یک شیوه صورت پذیرد. بااین توضیح که

اگرروز اول برنامه از طریق کارت الکترونیکی حضور ثبت گردد تا اخرین

روز برگزاری برنامه همین روش باید استفاده شود. ثبت حضور به شیوه

امضاء فرم نیز از همین قاعده تبعیت می‌نماید. لذا استفاده از کارت و

امضاء فرم به طور هم‌زمان یا به شیوه‌های جداگانه در روزهای مختلف

سبب کسر امتیاز خواهد بود. بدیهی است پس از درج امتیاز امکان

ویرایش و تصحیح امتیاز
وجود نخواهد داشت.

/Files/Editor/33/Document/به استحضار مشمولین محترم می.docx