امــروز: چهارشنبــه 22 اردیبهشت 00
کاربــران آنلاین: 1596
صفـحات عمـومی | حق ثبت نام

حق ثبت نام مشمولین جهت شرکت در برنامه‌های آموزش مداوم

(به ازای هر روز حضور در برنامه‌ها)


  •  متخصصین، دکترای داروسازی، دکترای دندانپزشکی: 400000 ریال  
  • پزشکان عمومی، کارشناس و کارشناس ارشد: 300000 ریال
  • وبینارپزشکان عمومی ،کارشناس وارشد:120000ریال
  • وبینارمتخصصین،دکترای داروسازی ودندانپزشکی :170000ریال