امــروز: چهارشنبــه 2 تیر 00
کاربــران آنلاین: 1286
صفـحات عمـومی | نشانی و شماره تماس مرکز آموزش مداوم اهواز

                                               نشانی مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

اهواز- بلوار گلستان- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور- دانشکده پرستاری و مامایی- طبقه همکف- مرکزآموزش مداوم دانشگاه

پست الکترونیکی:
ama@ajums.ac.ir

تلفن مستقیم: 33338908

نمابر: 33367568

تلفنخانه سازمان مرکزی: 50-33367543

تلفن داخلی: 4158-4146-4147-4148-4149

با پیش شماره 3311  ازخارج ازدانشگاه با شماره های داخلی فوق هم ارتباط برقرارمی باشد.