امــروز: پنجشنبــه 2 بهمن 99
کاربــران آنلاین: 302
صفـحات عمـومی | گزیده‌ای از ضوابط اجرایی برنامه‌های آموزش مداوم

 

«گزيده اي از ضوابط اجرايي برنامه‌هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي»

 


قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي ابتدا تحت عنوان قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي كشور در اواخر سال 1369 براي اجراي يك دوره 5 ساله تصويب شد و در تاريخ 12/2/75 با تغيير نام به آموزش مداوم جامعه پزشكي به تصويب نهايي رسيد.

هدف كلي اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور،‌ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي شغلي جامعه پزشكي، بهينه‌سازي خدمات بهداشتي‌ـ درماني كشور و دستيابي به استانداردهاي كارآمد و مطلوب خدمات پزشكي و حرفه‌هاي وابسته، منطبق با نيازهاي جامعه مي‌باشد.

به موجب قانون و به منظور ايجاد هماهنگي لازم در امر برنامه‌ريزي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور، شوراي عالي آموزش مداوم مسئوليت نظارت بر حسن اجراي برنامه‌ها و تهيه دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم را عهده‌دار گرديد.

گزيده‌اي از ضوابط اجرايي برنامه‌ها طبق مصوبات شوراي عالي آموزش مداوم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:                                    

 

 

«انواع برنامه‌هاي حضوري آموزش مداوم»

 


1- سمينارها، كنگره‌ها، كارگاه‌ها و كنفرانسها


2
- دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت حرفه‌اي


3- برنامه‌هاي مدون


4- فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي

 

1 ـ كنگـره، سمينـار، كنفـرانس و كارگـاه

• كنگره (همايش)

گردهمايي رسمي كه در آن نتايج تحقيقات و پژوهش‌هاي انجام شده در موضوع علمي مشخص ارائه مي‌گردد. در همايش‌هاي بين‌المللي بخشي از مقالات ارائه شده حاصل پژوهش‌هاي انجام شده در ساير كشورهاست.


• سمينار (هم‌انديشي)

گردهمايي كه هدف از تشكيل آن بيان تازه‌هاي علمي، مبادله تجربيات جديد و چاره‌جويي جهت حل مشكلات حرفه‌اي شركت‌كنندگان است.


• كنفرانس (فراهم‌آيي)

نشستهايي كه به منظور شور و بحث در يك زمينه خاص و انعكاس نقطه نظرات افراد برگزار مي‌گردد.


• كارگاه

برنامه‌اي است كه جهت تقويت مهارتهاي حرفه‌اي شركت‌كنندگان برگزار مي‌گردد و در گروه‌هاي كوچك جهت تبادل انديشه، تجربيات و ديدگاه‌ها، شركت‌كنندگان به شور و مشورت مي‌پردازند.

 

2 ـ دوره‌هاي آمـوزشي كوتـاه مدت حرفه‌اي

برنامه‌اي است كه هدف از برگزاري آن آموزش مهارت‌هاي جديد و تقويت مهارت‌هاي حرفه‌اي قبلي مي‌باشد و حداقل يك دوم ساعات دوره به صورت باليني يا عملي برگزار گردد

.


•تبصـره:
امتياز دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت حرفه‌اي مي‌تواند جايگزين امتياز برنامه‌هاي مدون گردد وظرفیت شرکت کنندگان آن 50نفرمیباشد.


3 ـ برنـامه‌هاي مـدون

برنامه‌هاي مدون به نوعي از آموزش مداوم جامعه پزشكي اطلاق مي‌شود كه در آن با تكيه بر پايه‌هاي يادگيري به تحكيم آموخته‌هاي كلاسيك، تازه‌هاي مصوب روز و حل مشكلات حرفه‌اي از طريق پرسش و پاسخ مستقيم و بحث و ساير روش‌هاي فعال مي‌پردازد. هر يك از برنامه‌هاي مدون يك روزه داراي 5 ساعت برنامه و 5 امتياز آموزش مداوم مي‌باشد.

 


4 ـ فعـاليت‌هاي آمـوزشي و پـژوهشي

 

بر اساس مصوبات چهاردهمين جلسه شورايعالي آموزش مداوم، فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي شامل موارد ذيل مي‌باشد:

 1
- تأليف كتاب                      2-  ترجمه كتاب


3- انتشار مقاله                    4- انجام پژوهش


5- سخنراني و تدريس در برنامه‌هاي آموزش مداوم


6
- ارائه پوسترهاي آموزشي


7
- ارتقاء عضو هيأت علمي (معافيت از كسب امتياز در سال ارتقاء)


«مخـاطبين برنامه های مدون

آمـوزش مـداوم»

 

در حال حاضر برنامه های مدون آموزش مداوم براي پزشكان عمومي، دندانپزشكان، داروسازان، دكترا و متخصصين علوم آزمايشگاهي، بيهوشي، ارولوژي، جراحي عمومي، كودكان، زنان و زايمان، پوست، بيماريهاي داخلي، روانپزشكي، گوش و حلق و بيني، ارتوپدي، چشم، پاتولوژي، راديولوژي و فارغ‌التحصیلان رشته‌های پیراپزشکی اجرا مي‌شود. اين افراد از زمان فارغ‌التحصيلي (زمان اخذ اولين مدرك دكتراي حرفه‌اي) مخاطب قانون آموزش مداوم بوده و براي محاسبه امتيازات لازم جهت صدور و تمديد پروانه فعاليت، تاريخ فراغت از تحصيل مبنا قرار مي‌گيرد.


* تعداد شركت كنندگان برنامه‌هاي مدون 150 نفر و كارگاه 30  نفر رعايت مي‌گردد
.


«ميـزان امتيـازات لازم»

هر يك از مخاطبين قانون آموزش مداوم بايد به طور متوسط 25  امتياز در هر سال و در يك دوره پنج ساله 125  امتياز كسب نمايند. حداقل 40% امتيازات  از شركت در برنامه‌هاي مدون كسب شود. اعضا هيأت علمي دانشگاه از الزام كسب امتياز برنامه‌هاي مدون مستثني هستند. كسب امتياز از فعاليت هاي خود آموزي تا سقف حداكثر 50% كل امتيازات آموزش مداوم مجاز مي باشد.كليه مشمولين مي‌توانند حداكثر تا 75  امتياز (در هر دوره  5 ساله) از فعاليت‌هاي آموزشي پژوهشي كسب امتياز نمايند.

 

مشمولین پس از قبولی در مقاطع بالاتر تحصیلی، در صورتی که فاصله مدت بین دو مقطع، 5 و یا کمتر از 5 سال باشد، از ارائه امتیازات آموزش مداوم در این فاصله زمانی معاف می‌باشند.